hrenfrdehumk

9 sjednica OV

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalinovac

ODLUKA o dopuni Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kalinovac

PRIJEDLOG ODLUKE o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac

SUGLASNOST na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Bubamara Kalinovac

SUGLASNOST na Plan upisa djece u Dječji vrtić Bubamara Kalinovac za 2014/15. godinu

 

Saziv 9. sjednice Općinskog vijeća

 

Kontakt

Općina Kalinovac
Dravska 4.
48361 Kalinovac
tel: 048/883-006, fax: 048/280-935
e-mail: opcina.kalinovac@kc.t-com.hr

Gdje smo?

Prevoditelj

hrenfrdehumk

Share

Tražilica

© 2015 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. 

Designed by Georg

Traži