hrenfrdehumk

12. sjednica

ODLUKA o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika Općine Kalinovac koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa

ODLUKA o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kalinovac 

ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Kalinovac za 2015. godinu

ODLUKA o besplatnom smještaju djece s područja Općine Kalinovac u DV «Bubamara» Kalinovac u 2015. godini

ODLUKA o cijeni neizgrađenog građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Kalinovac Jug

ODLUKA o naknadama predsjedniku, potpredsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Kalinovac

ODLUKA o financiranju prehrane za učenike OŠ Kalinovac

ODLUKA o isplati jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete s područja Općine Kalinovac u 2015. godini

ODLUKA o financiranju usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregled mesa na trihinelu

PLAN javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalinovac u 2015. godini

IV. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KALINOVAC ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

PRAVILNIK o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Općini Kalinovac

PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2015. godini

PROGRAM javnih potreba u kulturi na području Općine Kalinovac u 2015. godini

PROGRAM javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalinovac u 2015. godini

PROGRAM javnih potreba u sportu na području Općine Kalinovac u 2015. godini

PROGRAM javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalinovac u 2015. godini

PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalinovac u 2015. godini

PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2015. godini

PROGRAM olakšica i poticanja razvoja gospodarstva na području Općine Kalinovac

PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

SUGLASNOST na Odluku o ekonomskoj cijeni usluge DV «Bubamara» Kalinovac u 2015. godini

SUGLASNOST na Financijski plan primitaka i izdataka DV «Bubamara» Kalinovac za 2015. godinu, te Procjenu Financijskog plana primitaka i izdataka za 2016. i 2017. godinu

 

Kontakt

Općina Kalinovac
Dravska 4.
48361 Kalinovac
tel: 048/883-006, fax: 048/280-935
e-mail: opcina.kalinovac@kc.t-com.hr

Gdje smo?

Prevoditelj

hrenfrdehumk

Share

Tražilica

© 2015 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. 

Designed by Georg

Traži