hrenfrdehumk

17 sjednica OV

Odluka o prodaji zemljišta u Gospodarskoj zoni Kalinovac Jug 

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Kalinovac

Odluka o donošenju usklađene Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine Kalinovac

Odluka o financiranju troškova smještaja u učeničkim domovima za učenike srednjoškolce s područja Općine Kalinovac za školsku godinu 2015/16.

Saziv  17. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac

Kontakt

Općina Kalinovac
Dravska 4.
48361 Kalinovac
tel: 048/883-006, fax: 048/280-935
e-mail: opcina.kalinovac@kc.t-com.hr

Gdje smo?

Prevoditelj

hrenfrdehumk

Share

Tražilica

© 2015 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. 

Designed by Georg

Traži