19 sjednica OV

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalinovac za 2016. godinu

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Kalinovac

Odluku o općinskim porezima Općine Kalinovac

Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene za korištenje redovitoog programa DV Bubamara Kalinovac u 2016. godini

Odluka o visini iznosa participacije roditelja djece korisnika redovitog programa DV Bubamara Kalinovac u 2016. godini

Odluka o financiranju prehrane za učenike OŠ Kalinovac

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete s područja Općine Kalinovac u 2016. godini

Odluka o isplati pomoći povodom božićnih blagdana za umirovljenike, osobe starije od 65 godina te sve socijalno ugrožene osobe s područja Općine Kalinovac u 2015. godini

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja DV Bubamara Kalinovac

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kalinovac

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalinovac u 2016. godini

Plan razvojnih programa proračuna Općine Kalinovac za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2016. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kalinovac u 2016. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalinovac u 2016. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Kalinovac u 2016. godini

Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalinovac u 2016. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalinovac u 2016. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2016. godini

Program potpora poljoprivredi na području Općine Kalinovac za 2016. godinu

PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Suglasnost na Financijski plan primitaka i izdataka DV «Bubamara» Kalinovac za 2016. godinu, te Procjenu Financijskog plana primitaka i izdataka za 2017. i 2018. godinu

Saziv 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design by Georg.