hrenfrdehumk

14. sjednica OV

Odluka o izmjeni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Kalinovac

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalinovac za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Kalinovac od 2011. do 2019. godine za 2014. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2014. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2014. godini

Kontakt

Općina Kalinovac
Dravska 4.
48361 Kalinovac
tel: 048/883-006, fax: 048/280-935
e-mail: opcina.kalinovac@kc.t-com.hr

Gdje smo?

Prevoditelj

hrenfrdehumk

Share

Tražilica

© 2015 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. 

Designed by Georg

Traži