hrenfrdehumk

25. sjednica OV

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kalinovac u 2016. godini

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kalinovac

Odluka o isplati pomoći Oliveru Orešiću za sufinanciranje poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija

Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalinovac iz Proračuna Općine Kalinovac za 2017. godinu 

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalinovac u 2017. godini

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kalinovac za 2017. godinu

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalinovac u 2017. godini

Suglasnost na izbor zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD-a Batinske 

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Kalinovac od 2011. do 2019. godine za 2016. godinu

Kontakt

Općina Kalinovac
Dravska 4.
48361 Kalinovac
tel: 048/883-006, fax: 048/280-935
e-mail: opcina.kalinovac@kc.t-com.hr

Gdje smo?

Prevoditelj

hrenfrdehumk

Share

Tražilica

© 2015 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. 

Designed by Georg

Traži