2 sjednica ov

- Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje lokalnih cesta (asfaltiranje) te održavanje vodoravne i okomite signalizacije na području Općine Kalinovac

- Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti - prokop i sanacija javnih površina na području Općine Kalinovac

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregled mesa na trihinelu

- Program o izmjenama i dopunama Programa unapređenja stočarstva i zaštite zdravlja pučanstva na području Općine Kalinovac u 2013. godini

- Suglasnost na Plan upisa djece DV Bubamara Kalinovac za pedagošku godinu 2013/14.

- Suglasnost na izbor zapovjednika i zamjenika zapovjednika VZO Kalinovac

 - Suglasnost na izbor zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD-a Batinske 

- Suglasnost na izbor zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD-a Kalinovac

- Suglasnost na Izmjenu Pravilnika o plaćama DV Bubamara Kalinovac

- Suglasnost na Izmjenu Pravilnika o radu DV Bubamara Kalinovac 

- Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Kalinovac

 

Saziv 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac

© 2016 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design by Georg.