hrenfrdehumk

5. sjednica OV

ODLUKA o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kalinovac za 2013. godinu

IZMJENE I DOPUNE PRORAĈUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

ODLUKA o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalinovac za razdoblje od 13. lipnja do 31. prosinca 2013. godine

PLAN o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalinovac u 2013. godini

PROGRAM o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2013. godini

PROGRAM o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalinovac u 2013. godini

PROGRAM o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2013. godini

PROGRAM o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalinovac u 2013. godini

PROGRAM o izmjenama Programa utroška šumskog doprinosa na području Općine Kalinovac u 2013. godini

RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i gospodarski razvoj Općinskog vijeća Općine Kalinovac

RJEŠENJE o prijedlogu člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

SUGLASNOST na Izmjene i dopune Godišnjeg financijskog plana primitaka i izdataka DV Bubamara Kalinovac za 2013. godinu

SUGLASNOST na Prijedlog Pravilnika o radu DV Bubamara Kalinovac

Saziv 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac 

 

 

 

 

Kontakt

Općina Kalinovac
Dravska 4.
48361 Kalinovac
tel: 048/883-006, fax: 048/280-935
e-mail: opcina.kalinovac@kc.t-com.hr

Gdje smo?

Prevoditelj

hrenfrdehumk

Share

Tražilica

© 2015 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. 

Designed by Georg

Traži