hrenfrdehumk

Kontakt

Adresa:

Općina Kalinovac
Dravska 4.
48361 Kalinovac

- općinski načelnik - Danijel Zvonar
tel: 048/883-007, e-mail: nacelnik@kalinovac.hr


- pročelnica JUO - Jasnica Kovačev
telefon; 048/883-006, fax; 048/280-935
e-mail: procelnik@kalinovac.hr


- referent za pravne i kadrovske poslove - Ana Marija Mađerić
tel: 048/883-006, fax: 048/280-935
e-mail: opcina.kalinovac@kc.t-com.hr


- referent za računovodstvene poslove - Nada Pokrivko
tel/fax: 048/883-006, e-mail: knjigovodstvo@kalinovac.hr

Upit

Na svako Vaše dolje postavljeno pitanje odgovotiti ćemo u najkraćem mogućem roku.

Kontakt

Općina Kalinovac
Dravska 4.
48361 Kalinovac
tel: 048/883-006, fax: 048/280-935
e-mail: opcina.kalinovac@kc.t-com.hr

Gdje smo?

Prevoditelj

hrenfrdehumk

Share

Tražilica

© 2015 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. 

Designed by Georg

Traži