hrenfrdehumkpt

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14.) i članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 2/16), općinski načelnik Općine Kalinovac objavljuje

Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Kalinovac za 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalinovac za 2019. godinu

Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene za korištenje redovitog programa DV Bubamara Kalinovac u 2019. godini

Odluka o visini iznosa participacije roditelja djece korisnika redovitog programa DV Bubamara Kalinovac u 2019. godini

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave usluge isporuke električne energije u 2019. godini

Odluka o provedbi otvorenog postupka nabave higijenskih potrepština za potrebe projekta „Zaželi-Brižne žene Podravske“

Odluka o financiranju prehrane za učenike OŠ I.L. Croata Kalinovac

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete s područja Općine Kalinovac u 2019. godini

Odluka o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt- „Rekonstrukcija zgrade javne namjene - svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u Kalinovcu“

- Odluka o isplati pomoći povodom božićnih blagdana za umirovljenike, osobe starije od 65 godina te sve socijalno ugrožene osobe s područja Općine Kalinovac u 2018. godini

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) na području Općine Kalinovac

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalinovac u 2019. godini

Plan razvojnih programa za 2019. g.

Proračun Općine Kalinovac za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu 

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2019. godini

Program javnih potreba u području djelovanja udruga na području Općine Kalinovac za 2019. godinu

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalinovac u 2019. godini

- Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kalinovac u 2019. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Kalinovac u 2019. godini

Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalinovac u 2019. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalinovac u 2019. godini

- Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalinovac u 2019. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2019. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalinovac u 2019. godini

Program potpora u poljoprivredi na području Općine Kalinovac za 2019. godinu

Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalinovac u 2019. godini

Suglasnost na Financijski plan primitaka i izdataka DV «Bubamara» Kalinovac za 2019. godinu, te Procjenu Financijskog plana primitaka i izdataka za 2020. i 2021. godinu

SAZIV 12. SJEDNICE  OV

 

 

 

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg