hrenfrdehumkpt

26. sjednica OV

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KALINOVAC ZA 2016. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2016. GODINU

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt- "IZGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA „BUBAMARA“ - DJEČJI VRTIĆ S JASLICAMA I POMOĆNIM PROSTORIJAMA” na području Općine Kalinovac

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Kalinovac za 2016. godinu

Odluka o pomoći za Slavka Jančija iz Kalinovca

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području Općine Kalinovac

Odluku o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – nabava sadnica (trajnica) za održavanje zelenih površina na području Općine Kalinovac

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Kalinovac

Suglasnost na Financijska izvješća DV «Bubamara» Kalinovac za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Suglasnost na Izmjenu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Bubamara Kalinovac

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalinovac za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2016. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2016. godini

Saziv 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac

 

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg