Izmjena natječaja za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac za 2017. godinu

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14.) i članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 2/16), općinski načelnik Općine Kalinovac objavljuje

Izmjenu natječaja za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac za 2017. godinu

© 2016 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design by Georg.