hrenfrdehumk

Javna nabava

jednostavnanabava

 

PLAN NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU

 

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2016. GODINU 

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2016. GODINU 

PLAN NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2016. GODINU

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2015. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2015. GODINU

 

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2014. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2014. GODINU

 

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA U 2013. GODINI

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2013. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2013. GODINU

 

PREGLED UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2012.

PLAN NABAVE 2012. - II IZMJENE

PLAN NABAVE 2012. - I IZMJENE

PLAN NABAVE ZA 2012.

 

PREGLED UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2011.

 

PREGLED UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2010.

Kontakt

Općina Kalinovac
Dravska 4.
48361 Kalinovac
tel: 048/883-006, fax: 048/280-935
e-mail: opcina.kalinovac@kc.t-com.hr

Gdje smo?

Prevoditelj

hrenfrdehumk

Share

Tražilica

© 2015 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. 

Designed by Georg

Traži