hrenfrdehumk

Uređenje prostora Galerije u Batinskama

POZIV NA DOSTAVU PONUDE JAVNA NABAVA BAGATELNE VRIJEDNOSTI - Uređenje prostora Galerije u Batinskama

Preuzmite PONUDBENI LIST

Preuzmite TROŠKOVNIK

Kontakt

Općina Kalinovac
Dravska 4.
48361 Kalinovac
tel: 048/883-006, fax: 048/280-935
e-mail: opcina.kalinovac@kc.t-com.hr

Gdje smo?

Prevoditelj

hrenfrdehumk

Share

Tražilica

© 2015 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. 

Designed by Georg

Traži