hrenfrdehumk

Pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

Službenik za informiranje

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA / Obrazac 2

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE / Obrazac 3

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA / Obrazac 4

Katalog informacija Općine Kalinovac

Odluka - ustrojavanje Kataloga informacija

Kontakt

Općina Kalinovac
Dravska 4.
48361 Kalinovac
tel: 048/883-006, fax: 048/280-935
e-mail: opcina.kalinovac@kc.t-com.hr

Gdje smo?

Prevoditelj

hrenfrdehumk

Share

Tražilica

© 2015 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. 

Designed by Georg

Traži