hrenfrdehumk

II. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Kalinovac

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Izrada II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kalinovac

Flag of Croatia.svgeu europska unija referendum za zastava pozadina 

 

 

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.
Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

 

Tekstualni dio:

- Kalinovac elaborat
- Zahtjevi javnopravnih tijela prema čl. 90 ZPU
- Izvješće o javnoj raspravi Kalinovac
- Sažetak za javnost
- Evidencija postupka izrade
- Popis sektorskih dokumenata i propisa
- Naslovnica 1
- Naslovnica 2

 

Grafički dio:

Kontakt

Općina Kalinovac
Dravska 4.
48361 Kalinovac
tel: 048/883-006, fax: 048/280-935
e-mail: opcina.kalinovac@kc.t-com.hr

Gdje smo?

Prevoditelj

hrenfrdehumk

Share

Tražilica

© 2015 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. 

Designed by Georg

Traži