hrenfrdehumk

Službeni akti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2016. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

 

PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

 

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČANJ 2016. - 30. LIPANJ 2016.

 

PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

 

NACRT PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2015. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE

 

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINUI PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

 

PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2013. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE

 

POSLOVNIK Općinskog vijeća Općine Kalinovac

 

STATUT Općine Kalinovac

Kontakt

Općina Kalinovac
Dravska 4.
48361 Kalinovac
tel: 048/883-006, fax: 048/280-935
e-mail: opcina.kalinovac@kc.t-com.hr

Gdje smo?

Prevoditelj

hrenfrdehumk

Share

Tražilica

© 2015 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. 

Designed by Georg

Traži