hrenfrdehumk

Strategija razvoja Općine Kalinovac 2016. - 2020.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Kalinovac za razdoblje od 2016. do 2020. godine

 

Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Kalinovac od 2016. do 2020. godine

 

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Kalinovac za razdoblje od 2016. do 2020. godine

 

Kontakt

Općina Kalinovac
Dravska 4.
48361 Kalinovac
tel: 048/883-006, fax: 048/280-935
e-mail: opcina.kalinovac@kc.t-com.hr

Gdje smo?

Prevoditelj

hrenfrdehumk

Share

Tražilica

© 2015 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. 

Designed by Georg

Traži