4. sjednica OV

ODLUKA O IZBORU osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – nabava cvijeća za održavanje zelenih površina na području Općine Kalinovac

ODLUKA O IZBORU osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – čišćenje javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje na području Općine Kalinovac

ODLUKA O IZBORU osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – nabava sadnica (trajnica) za održavanje zelenih površina na području Općine Kalinovac

ODLUKA O IZBORU osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kalinovac

ODLUKA O IZBORU osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica na području Općine Kalinovac

ODLUKA o prijenosu i prodaji poslovnog udjela u trgovačkom društvu Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac

RJEŠENJE o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti, kulturu i šport Općinskog vijeća Općine Kalinovac

RJEŠENJE o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Kalinovac

RJEŠENJE o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i gospodarski razvoj Općinskog vijeća Općine Kalinovac

RJEŠENJE o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe građana Općinskog vijeća Općine Kalinovac

RJEŠENJE o izboru predsjednika i članova Odbora za procjenu šteta Općinskog vijeća Općine Kalinovac

RJEŠENJE o izboru predsjednika i članova Odbora za socijalnu skrb Općinskog vijeća Općine Kalinovac

SUGLASNOST na Godišnji plan i program rada DV Bubamara Kalinovac za 2013/14. godinu

SUGLASNOST na Izvješće Godišnjeg plana i programa rada DV Bubamara Kalinovac za 2012/13. godinu

SUGLASNOST na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Bubamara Kalinovac

SUGLASNOST na Prijedlog Statuta DV Bubamara Kalinovac

Saziv 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac

 

 

© 2021 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg