opcina.jpg

Kontakt

Adresa:

Općina Kalinovac
Dravska 4.
48361 Kalinovac

 

- općinski načelnik - Darko Sobota
tel: 048/883-007, e-mail: nacelnik@kalinovac.hr

 

- pročelnica - Ana Marija Mađerić
tel: 048/883-006, fax: 048/280-935
e-mail: opcina.kalinovac@kc.t-com.hr

 

- referent za računovodstvene poslove - Marija Dugalija
tel/fax: 048/883-006, e-mail: knjigovodstvo1@kalinovac.hr

 

-referent-komunalni redar- Matea Belobrk
tel: 048/883-006, e-mail: komunalniredar@kalinovac.hr

© 2021 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg