18. sjednica OV

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalinovac za 2020. godinu

Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene za korištenje redovitog programa DV Bubamara Kalinovac u 2020. godini

- Odluka o visini iznosa participacije roditelja djece korisnikaredovitog programa DV Bubamara Kalinovac u 2020. godini

- Odluka o visini osnovice za obračun plaća djelatnika DV Bubamara Kalinovac

Odluka o financiranju prehrane za učenike OŠ I.L. Croata Kalinovac

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete s područja Općine Kalinovac u 2020. godini

Odluka o isplati pomoći povodom božićnih blagdana za umirovljenike, osobe starije od 65 godina te sve socijalno ugrožene osobe s područja Općine Kalinovac u 2019. godini

- Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalinovac u 2020. godini

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2020.

PROGRAM o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalinovac u 2019. godini

PROGRAM građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2020. godini

PROGRAM javnih potreba u području djelovanja udruga na području Općine Kalinovacza 2020. godinu

PROGRAM javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalinovac u 2020. godini

PROGRAM javnih potreba u kulturi na području Općine Kalinovac u 2020. godini

PROGRAM javnih potreba u sportu na području Općine Kalinovac u 2020. godini

PROGRAM javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalinovac u 2020. godini

PROGRAM o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalinovac u 2020. godini

PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalinovac u 2020. godini

PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2020. godini

PROGRAM o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalinovac u 2020. godini

PROGRAM o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalinovac u 2020. godini

PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

SUGLASNOST na Financijski plan primitaka i izdataka DV «Bubamara» Kalinovac za 2020. godinu, te Procjenu Financijskog plana primitaka i izdataka za 2021. i 2022. godinu

SUGLASNOST na prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća djelatnika DV Bubamara Kalinovac

- Saziv 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg