3. SJEDNICA OV OD 28. RUJNA 2021.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalinovac

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave higijenskih potrepština za potrebe projekta „Zaželi-Brižne žene Podravske 2“

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta

Odluka o imenovanju dva člana Nadzornog odbora trgovačkog društva KOMUNALNO KP d.o.o.

Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Kalinovac

Odluka o financiranju troškova smještaja u učeničkim domovima za učenike srednjoškolce s područja Općine Kalinovac za školsku godinu 2021/22.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kalinovac za prvo polugodište 2021. godine

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac

Suglasnost na potpisivanje Ugovora o prijenosu vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada bez naknade

Suglasnost na Godišnje izvješće Plana i programa rada DV Bubamara Kalinovac za 2020/21. godinu

Suglasnost na Godišnji Plan i program rada DV Bubamara Kalinovac za 2021/22. godinu

Suglasnost na Polugodišnje financijsko izvješće DV Bubamara Kalinovac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine KalinovacOpćine Kalinovac

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalinovac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

Zaključak o prihvaćanju inicijative o uspostavljanju prijateljstva i suradnje između Općine Kalinovac i Općine Bale

- Saziv 3. sjednice Općinskog vijeća

© 2021 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg