7. sjednica OV 2021. - 2025.

Odluka o izmjeni Odluke o promjeni sjedišta DV Bubamara Kalinovac

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kalinovac za 2021. godinu

Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kalinovac

Odluka o provedbi postupka javne nabave radova na rekonstrukciji ulice Ciglana u Kalinovcu

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave radova na izgradnji sportske građevine-fitnes parka u Kalinovcu

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kalinovac

Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Općine Kalinovac i Općine Bale-Comune di Valle

SPORAZUM O SURADNJI I USPOSTAVI PRIJATELJSKIH ODNOSA IZMEĐU OPĆINE KALINOVAC I OPĆINE BALE- COMUNE DI VALLE

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalinovac

- Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području OPĆINE KALINOVAC

Zaključak o usvajanju Izvješća o prikazu agrotehničkih mjera i njihove provedbe na području Općine Kalinovac za 2021. godinu

- Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalinovac za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Kalinovac od 2017. do 2022. godine za 2021. godinu

Zaključak o prijedlogu za imenovanju mrtvozornika na području Općine KalinovacZaključak o prijedlogu za imenovanju mrtvozornika na području Općine Kalinovac

- Saziv 7. sjednice OV

© 2021 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg