Odluka o dodjeli financijskih potpora projektima udruga za 2021. godinu

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14, 70/17. i 98/19) i članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 2/16), općinski načelnik Općine Kalinovac objavljuje

NATJEČAJ za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac za 2021. godinu

Preuzmite obrasce:

1 - Upute za prijavitelje
2 - Opisni obrazac projekta ili programa
3 - Obrazac proračuna
4 - Obrazac za ocjenu kvalitete
5 - Obrazac ugovora
6 - Obrazac za opisni izvještaj
7 - Obrazac za financijsko izvješće
8 - Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
9 - Obrazac izjave o partnerstvu

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14, 70/17. i 98/19) i članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 2/16), općinski načelnik Općine Kalinovac objavljuje

Javni natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Kalinovac za 2021. godinu

Preuzmite obrasce:

Upute za prijavitelje

Obrazac proračuna

Obrazac za ocjenu kvalitete

Obrazac ugovora

Obrazac za opisni izvještaj

Obrazac za financijsko izvješće

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Stranica 8 od 20

© 2021 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg