Javna nabava

jednostavnanabava 

 

postjavnenabave

 

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

 

PLAN NABAVE ZA 2024.

Registar ugovora

 

PLAN NABAVE ZA 2023. 

 

PLAN NABAVE ZA 2022.

Registar ugovora

 

PLAN NABAVE ZA 2021. 

 

PLAN NABAVE ZA 2020.

 

I. IZMJENE I DOPUNE PLAN NABAVE 2019.

PLAN NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2019. GODINU

 

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU

 

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU  

PLAN NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA 2015. - 2017.

 

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2016. GODINU 

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2016. GODINU 

PLAN NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2016. GODINU

 

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2015. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2015. GODINU

 

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2014. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2014. GODINU

 

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA U 2013. GODINI

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2013. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE KALINOVAC ZA 2013. GODINU

 

PREGLED UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2012.

PLAN NABAVE 2012. - II IZMJENE

PLAN NABAVE 2012. - I IZMJENE

PLAN NABAVE ZA 2012.

 

PREGLED UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2011.

 

PREGLED UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2010.

© 2021 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg