(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/06, 2/09, 15/15. i 16/23).

Pročišćeni tekst nakon III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac objavljen je u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 23/23 od 30. listopada 2023. godine.

PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVEDBU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KALINOVAC

Grafički dio:

KARTA 1

KARTA 2_1

KARTA 2_2

KARTA 2_3

KARTA 3

KARTA 4_1_1 KALINOVAC_SREDISNJI DIO NASELJA

KARTA 4_1_2 KALINOVAC_KALINOVEČKI PESKI

KARTA 4_1_3 KALINOVAC_HRASTOVA GREDA_LADNA VODA

KARTA 4_2 BATINSKE

KARTA 4_3 MOLVICE

KARTOGRAM 1_PROMET I NAMJENA POVRŠINA

KARTOGRAM 2_REKREATIVNO TURISTIČKI SADRŽAJI

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Izrada II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kalinovac

Flag of Croatia.svgeu europska unija referendum za zastava pozadina 

 

 

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.
Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

 

Tekstualni dio:

- Kalinovac elaborat
- Zahtjevi javnopravnih tijela prema čl. 90 ZPU
- Izvješće o javnoj raspravi Kalinovac
- Sažetak za javnost
- Evidencija postupka izrade
- Popis sektorskih dokumenata i propisa
- Naslovnica 1
- Naslovnica 2

 

Grafički dio:

© 2021 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg