VATROGASTVO

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara u 2024.

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina

Popis lokaliteta i prostora za koordinaciju gašenja požara

Program operativne provedbe programa aktivnosti u 2024.

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Kalinovac za 2024.

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kalinovac za 2023.

Izvješće o stanju zaštite od požara za 2023.

Odluka o donošenju Plana zaštite od požara za Općinu Kalinovac

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Kalinovac

Plan zaštite od požara 2024.

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 2024.

Izvješće o provedbi programa aktivnosti u 2023.

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara 2023.

Izmjene i dopune Plana zaštite od požara 2023.

Izvješće o provedbi programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2022.

Izvješće o stanju zaštite od požara na području OK za 2022.

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara na području OK u 2022. godini

Odluka o agrotehničkim mjerama 2019.

Odluka o donošenju Plana zaštite od požara 2019.

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara 2019.

Plan zaštite od požara 2018.

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 2018.

 

CIVILNA ZAŠTITA

Plan rada Stožera CZ za 2024.

Odluka o ustrojavanju Motriteljsko- dojavne službe

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ od 2024.-2027.

Plan razvoja sustava CZ za 2024.

Analiza stanja sustava CZ za 2023.

Odluka o usvajanju Plana vježbi CZ za 2024.

Plan vježbi CZ za 2024.

Odluka o stavljanju izvan snage- Postrojba CZ

Odluka o imenovanju koordinatora

Odluka o imenovanju povjerenika CZ i njihovih zamjenika

Odluka o usvajanju plana vježbi CZ za 2023.

Plan vježbi CZ za 2023.

- Plan razvoja sustava CZ s trogodišnjim financ. učincima za 2023.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ od 2020.-2023.

Analiza stanja sustava CZ u 2022.

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ

Odluka o imenovanju stožera CZ 2021.

- Poslovnik o radu stožera CZ 2021.

Procjena rizika od velikih nesreća

Odluka o donošenju Procjene rizika

Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća i osnivanje Radne skupine

 

© 2021 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg