Na području Općine djeluju sljedeće udruge:

DVD Kalinovac

KUD Grgur Karlovčan Kalinovac

LU Zeko

NK Kalinovac

Poljoprivrednu udrugu Kalinovac

Udrugu umirovljenika

Udruga žena Kalnovčice

Kulturna udruga Tomislav Franjić

zavrsna

© 2021 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg